Sport en bewegen

Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om te leren samenwerken. Of om spelregels, die je ook in het gewone leven nodig hebt, te leren.

Valkenswaard kent een rijk verenigingsleven. Vrijwilligers zijn de dragers van deze verenigingen. Er zijn in onze gemeente heel veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners. Zij zijn van groot belang voor de leefbaarheid, de onderlinge binding en zij vormen de brug in het verbinden van verschillende sociale netwerken door ons dorp heen. Sport draagt bij aan de ontwikkeling van het kunnen omgaan met winnen en verliezen. Sport moet toegankelijk zijn voor alle inwoners en worden aangeboden aan alle kinderen.

Bewegen en sporten buiten het verenigingsleven heeft ook een belangrijke functie. Daarom richten we de openbare ruimte zo in dat daar genoeg mogelijkheden voor zijn: goede wandelpaden, wandelroutes, fietsverbindingen en speelvoorzieningen voor jong en oud.

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken:

 • Wij zetten in op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen van sport.
 • De sportcomplexen worden goed onderhouden.
 • We bevorderen dat kinderen van niet-draagkrachtige ouders (minder dan 130% van het wettelijk sociaal minimum) kunnen sporten.
 • Ook mensen met een beperking moeten actief kunnen sporten.
 • Met de sportpas of het kindpakket komen we tegemoet in de kosten voor sportkleding, -attributen en het lidmaatschap van de vereniging.
 • Wij stimuleren sportverenigingen die actief werk maken van diversiteit en integratie.
 • We geven sportvoorzieningen zoveel mogelijk gezamenlijk in gebruik aan verenigingen. Door de voorzieningen zo veel mogelijk te delen kunnen zoveel mogelijk inwoners er gebruik van maken.
 • Sport en bewegen begint al op vroege leeftijd. Daarom zijn er in elke woonwijk voldoende speelplekken.
 • Elk kind moet leren zwemmen. Als dit niet door de ouders wordt geregeld, dan kan dit via het kindpakket. Zo kunnen alle kinderen tussen 6 en 12 jaar een A- en B-zwemdiploma halen. Voor kinderen die ouder zijn en nog niet kunnen zwemmen, komt een aanvullende regeling.
 • In samenhang met jeugdzorg, onderwijs en het sociale wijkteam ontwikkelen we een preventie- en aanvalsplan. Die plannen zijn specifiek gericht op de aanpak van en het (vooral bij kinderen) voorkomen van obesitas. Meer sport op school, gezonde maaltijden en gezonde snacks. Melk en water komen in de plaats van friet en cola.
 • In samenhang met de sociale wijkteams wordt een programma ontwikkeld gericht op ouderen en blijven bewegen.
 • Bij het inrichten van speelplekken hebben we ook oog voor de behoefte van ouderen. Bijvoorbeeld door een beweegtuin voor ouderen te realiseren.
 • De sportcoaches krijgen een blijvende rol in Valkenswaard, om sport, onderwijs en de kinderen te verbinden en te zorgen dat alle kinderen mee doen.
 • Er komt via de scholen een aanbod voor alle kinderen om deel te nemen aan naschoolse sport.