Standpunten

Zoeken

Aan het werk

Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving.

Lees verder

Armoede en schuldhulpverlening

Armoede leidt tot sociaal en maatschappelijk isolement. Door de stijging van de woonlasten en zorgkosten groeit het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening fors. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat in Valkenswaard 1 op de 20 kinderen opgroeit in armoede. Dat zijn 240 kinderen! Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Zonder geld kun je niet naar de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje.

Lees verder

Bestuur

Wij kiezen voor een verbonden dorp. Een dorp waarin iedereen mee kan doen, zichzelf kan zijn en een samenleving die onze verscheidenheid koestert. Een samenleving die bijeen blijft en niet uiteenvalt. Een veilige en open samenleving.

Lees verder

Cultuur

Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn. Het gaat over waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Over onze drijfveren en motieven. Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in buurten en steden.

Lees verder

Duurzaamheid en natuur

In onze maatschappij voltrekt zich een stille revolutie. Een niet omkeerbare trend waarin de volgende veranderingen gaande zijn dankzij onder andere internet: Kennis is beschikbaar voor iedereen, bedrijven worden beoordeeld op hun maatschappelijk verantwoord ondernemen en niet meer alleen op hun waarde voor de aandeelhouders en de verticale hiërarchie verdwijnt steeds meer. Naast geld worden ook andere waardecreaties geaccepteerd.

Lees verder

Kinderen

Wij willen kinderen kansen bieden om hun talenten te ontplooien ongeacht hun afkomst en achtergrond. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke sportvoorzieningen, goede kindzorg en op een leven dat niet wordt beheerst door (materiële) zorgen.

Lees verder

Sport en bewegen

Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om te leren samenwerken. Of om spelregels, die je ook in het gewone leven nodig hebt, te leren.

Lees verder

Sterke buurten, inclusieve samenleving

In een sterke, leefbare buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en ga je goed om met je buren. Kort gezegd: leefbaarheid omvat alle aspecten van het leven in wijken. Wonen, buiten spelen, (verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, voorzieningen en zorg.

Lees verder

Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte. Wij staan voor een veilige en open samenleving en wij koesteren de diversiteit die daarbinnen bestaat. Daarbij zijn wederkerigheid en respect voor elkaar uitgangspunt. Wij willen allemaal kunnen werken, wonen en leven zonder ons zorgen te hoeven maken over rampen of misdrijven die ons lichaam kunnen beschadigen, onze geest kunnen traumatiseren of anderszins onze toekomst kunnen bedreigen.

Lees verder

Verkeer en bereikbaarheid

Bereikbaarheid is buitengewoon belangrijk voor Valkenswaard, zeker met het oog op onze toekomstvisie Leisure & pleasure. Maar bereikbaarheid is ook voor Valkenswaard zelf van groot belang. Goede bereikbaarheid maakt Valkenswaard aantrekkelijk voor nieuwe inwoners.

Lees verder

Wonen

Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Wonen is een ieders ankerpunt in de samenleving, de basis van waaruit je de wereld tegemoet treedt. Wonen doe je in een buurt of wijk, dorp of stad, te midden van en samen met anderen. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen moeten zijn voor alle soorten huishoudens.

Lees verder

Zorg en welzijn

Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onmisbaar voor het welbevinden van mensen en voor een verbonden gemeenschap. Iedereen moet mee kunnen doen; niemand hoeft langs de zijlijn te staan. En lukt dat niet – voor even of voor langer - dan moet er altijd iemand zijn, die met je mee kan denken.

Lees verder