Verkiezingsprogramma

‘Leven in een verbonden dorp’ is de titel van het verkiezingsprogramma van PvdA Valkenswaard voor de raadsperiode 2018-2022. Het programma gaat uit van de waarden waar de PvdA voor staat: sociaal, rechtvaardig, betrokken en duurzaam. In het programma ‘Leven in een verbonden dorp’ staan onze standpunten voor de komende periode, u kunt ze hier per thema teruglezen.

Valkenswaard is een prachtige gemeente waar we trots op mogen zijn. De afgelopen periode stond in het teken van crises en bezuinigingen. Steeds meer taken werden van het rijk overgedragen naar de gemeente. Zonder dat dit financieel werd ondersteund. Mede dankzij de inzet van onze PvdA wethouder en de raadsfractie konden we toch veel realiseren, werden de lasten evenredig verdeeld en werden de burgers ontzien die het minder makkelijk hebben. PvdA Valkenswaard wil het beleid voortzetten. Natuurlijk houden we daarbij rekening met veranderende omstandigheden en leggen we waar nodig andere accenten.

Leven in een verbonden dorp! Leven en werken in een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen en op gelijkwaardige manier aan kan deelnemen. Met een sterke fractie PvdA Valkenswaard willen wij ons daarvoor inzetten. Dat kan met hulp van uw steun en stem op 21 maart 2018. Wilt u het gehele programma lezen, klik dan:

PvdA Valkenswaard verkiezingsprogramma 2018-2022

Hebt u nog vragen? Stel ze gerust. We willen ze graag beantwoorden. Stuur uw vraag of vragen naar Mieke Theus: mieketheus@gmail.com