Inbreng PvdA bij behandeling begroting Valkenswaard

4 november 2018

Vorige week sprak de gemeenteraad over de begroting 2019. Namens de PvdA gaf Henk Jonkers zijn inbreng, een samenvatting:

Het is over het algemeen goed wonen en leven in Valkenswaard. Toch zijn er groepen die niet profiteren van economische groei en welvaart. Helaas lukt het niet iedereen om een baan te vinden of uit de schulden te komen. Er wordt nog steeds een groot beroep gedaan op (jeugd)zorg en het vinden van een betaalbare woning blijft erg lastig. 

Zorg

Als gemeente krijgen we vanuit de rijksoverheid niet alleen steeds meer taken en verantwoordelijkheden, maar ook de rekening. De zorg voor onze inwoners heeft daardoor de laatste jaren een grote stempel gedrukt op onze financiën. De meest lastig te beheersen tak binnen de zorg is de jeugdzorg. De zorg is toegankelijker geworden, de gemeente is immers dichterbij. We moeten daarom inzetten op preventie en vroegsignalering. Als we eerder helpen is dat niet alleen prettig voor het gezin of de jongere. We voorkomen zo ook dure specialistische kosten later.

Werken

De PvdA wil meer aandacht voor zzp-ers en werkenden met een laag loon. Om te beginnen willen we ervoor zorgen dat mensen die de huishoudelijke hulp verzorgen in onze gemeente een fatsoenlijk salaris ontvangen. Maar ook aandacht voor de zzp-er. Uit onderzoek blijkt dat 30% van de inwoners met armoede een zzp-er te zijn. We willen deze groep actiever in beeld krijgen, zodat we ze kunnen helpen en informeren over de mogelijkheden die onze gemeente heeft.

Wonen

Het is belangrijk dat jongeren en jonge gezinnen in Valkenswaard blijven wonen. De PvdA wil meer ruimte geven aan inwoners om hun eigen woonwens te realiseren door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Het is bewezen dat dit leidt tot mooie en betaalbare woningen. Jongeren willen we de kans bieden dit te doen aan de Barentszstraat. We investeren is het duurzaam maken van nieuwe, maar vooral bestaande woningen. Niet alleen regelingen voor particulieren, maar juist ook voor huurders. Met goede isolatie, zonnepanelen waar de hele straat van profiteert en goedkope ‘groene’ leges zorgen we dat de energierekening omlaag kan.

 We gaan voor een Valkenswaard waar iedereen goed kan wonen en leven. En dit alles doen we niet alleen, maar samen.