Gesprekken over nieuwe coalitie van start

29 maart 2018

Op initiatief van fractieleider Theo Geldens van H&G hebben de eerste gesprekken met het oog op het formeren van een nieuwe coalitie plaatsgevonden. CDA, PvdA en H&G hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken en vormen daarmee al een meerderheid (13 van de 23 zetels). De Valkenswaardse coalitiebesprekingen zijn hiermee echter niet afgerond. Alle andere partijen ontvangen op korte termijn een uitnodiging om de gesprekken voort te zetten. CDA, PvdA en H&G sluiten een verdere verbreding op voorhand niet uit. Over het aantal wethouders, de kandidaten en de verdeling van de portefeuilles kunnen in afwachting van de gesprekken die gaan plaatsvinden dus nog geen mededelingen worden gedaan.