Voorzitter

Ed Sprokkel

Ed Sprokkel

Over Ed Sprokkel

Ik ben geboren in Maastricht en woon alweer een aantal jaren op het notarisplein in Valkenswaard samen met mijn partner. Onze dochters zijn alweer een tijd het huis uit. Ik geniet nu van mijn pensioen na een mooi en rijk arbeidsverleden. Zo heb ik mijn diensttijd volbracht bij de Marine, gewerkt bij de Provincie Overijssel en diverse functies vervuld bij de Universiteit van Maastricht, de laatste jaren daar als directeur faculteit Psychologie.
In de jaren zeventig raakte ik geïnspireerd door Joop den Uyl en ben ik lid geworden van de PvdA. Gelijke spreiding van kennis, macht en inkomen was toen het credo en nog steeds sta ik voor een samenleving waar iedereen gelijke kansen verdient. Ik werd politiek actief in mijn toenmalige woonplaats Valkenburg, waar ik 7 jaar raadslid en 6 jaar wethouder was. De laatste 6 jaar tot mijn pensioen was ik burgemeester van de gemeente Voerendaal.
Op dit moment ben ik in Valkenswaard actief als voorzitter van de PvdA, de Vereniging van Eigenaren van het notarisplein en het platform gehandicapten Valkenswaard. Dit is een belangen- en adviesorganisatie voor mensen met een beperking naar gemeente en ander organisaties toe. Zeker belangrijk nu het parlement het VN-verdrag voor de rechten van de mens heeft geratificeerd! De agenda 22 die daaruit voort vloeit dient nu per gemeente te worden ingevoerd op alle aspecten van beleid. Het gaat erom dat iedereen met een beperking zelfstandig meedoen aan alle facetten van het leven.
Valkenswaard is een mooie gemeente met veel natuurschoon, een prettige bevolking, gemoedelijk, goede voorzieningen op allerlei terreinen. Bruisend, Onderscheiden en toch apart! Wat beter kan? Uitbuiten van het toerisme. Mensen gaan vaker op korte vakanties waarbij een zekere mate van luxe toonaangevend wordt. Dat betekent met het arsenaal wat we hebben, mooie natuur, prachtige dorpskernen, prima centrum, uitbreiding van hotel en overnachtingscapaciteit noodzakelijk is, zonder daarbij afbreuk te willen doen aan de bestaande infrastructuur.
Het is verder van groot belang dat Valkenswaard inspeelt op zowel de behoeften aan voorzieningen voor ouderen als jongeren. We moeten aantrekkelijk blijven voor de laatste groep, zodat we een goede mix van jong en oud krijgen. Dat betekent betaalbare woningen, werkgelegenheid en goede scholen.