Verkeer en bereikbaarheid

Bereikbaarheid is buitengewoon belangrijk voor Valkenswaard, zeker met het oog op onze toekomstvisie Leisure & pleasure. Maar bereikbaarheid is ook voor Valkenswaard zelf van groot belang. Goede bereikbaarheid maakt Valkenswaard aantrekkelijk voor nieuwe inwoners.

Onze inwoners reizen dagelijks op en neer naar hun werk in de Brainportomgeving. Dit zorgt voor veel verkeer. Dit concentreert zich voor het autoverkeer vooral op uitvalswegen richting Eindhoven, richting België, naar Westerhoven en naar Leende. Sinds kort is er ook een snelle fietsverbinding richting Eindhoven.

Met de komst van de Westparallel – de weg die het verkeer om Valkenswaard heen leidt in plaats van er doorheen – moet de leefbaarheid in Valkenswaard flink verbeteren. Deze nieuwe weg moet in 2020 gereed zijn. Tot die tijd moet de overlast van het doorgaande verkeer zoveel mogelijk worden beperkt. Nu al lukt het om veel (vooral vracht)verkeer vanuit België om te leiden over industrieterrein De Schaapsloop richting Leende. Ook vanuit de andere richting, vanuit Eindhoven, wordt het verkeer geadviseerd om geen gebruik te maken van de N2 maar te rijden via de A2 en knooppunt Leenderheide. Ondanks deze maatregelen rijdt er nog te veel vrachtverkeer door Valkenswaard. In de huidige situatie is de vernieuwde Europalaan meer geschikt voor het verwerken van dit vrachtverkeer dan de oude route door het centrum. Wanneer de Westparallel een feit is, kan alsnog een vrachtwagenverbod worden ingesteld.

Toch behouden we ook met komst van de Westparallel het eigen woon-werkverkeer. Volgens de berekeningen uit het mobiliteitsplan blijven de routes naar Eindhoven druk. Het is te verwachten dat de gemeente Waalre – na het openstellen van de Westparallel – werk maakt van haar plannen om het doorgaande verkeer terug te dringen. Dat betekent onder meer dat de route over de Heikantstraat minder aantrekkelijk wordt, omdat de Wollenbergstraat in Waalre een 30 km-zone wordt. Het verkeer over de Eindhovenseweg wordt moeilijker omdat het centrum van Aalst wordt aangepast. Ook de gemeente Waalre wil immers de leefbaarheid voor haar inwoners verbeteren.

Het betekent wel dat de andere ontsluitingen van Valkenswaard (naar Westerhoven, naar Leende en richting België naar de Westparallel) daardoor drukker worden. De afwikkeling van het woon-werkverkeer wordt immers anders – verkeer gaat zich nieuwe wegen zoeken – en dat zorgt voor nieuwe knelpunten.

Voor een bereikbaar Valkenswaard is daarom, naast aandacht voor het autoverkeer, misschien wel meer aandacht nodig voor andere oplossingen: openbaar vervoer en fietsverkeer. Uit onderzoek blijkt dat 10 % meer fietsers 12% minder files oplevert. Een goede fietsverbinding is dus vele malen goedkoper dan extra asfalt. Daarom vindt de PvdA het belangrijk dat het fietsverkeer meer aandacht krijgt. Bovendien: fietsen is bewegen en bewegen is goed voor de mens. Valkenswaard is al Wandelgemeente. Als het aan de PvdA ligt, worden we straks ook Fietsgemeente!

De busverbinding tussen Valkenswaard en Eindhoven is de meeste gebruikte busverbinding in de omgeving. Dit alleen al bewijst het belang en de noodzaak van de ontwikkeling van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) van Eindhoven naar Valkenswaard en verder richting België. Sowieso is goed openbaar vervoer van levensbelang voor Valkenwaard. We hebben immers geen eigen ziekenhuis, noch een eigen treinstation. Dat onderschrijft het belang van goede en snelle busverbindingen voor onze bereikbaarheid. En benadrukt daarmee het belang van de hele bereikbaarheid – auto, bus en fiets – voor de toekomst van Valkenswaard.

Ten slotte vragen we extra aandacht voor het verkeer in de woonwijken. Op papier bestaat daar de 30-Km zone. Maar lang niet overal zijn de wegen hierop aangepast. Zelfs in een nieuwe wijk als Lage Heide’ valt nog veel te verbeteren om de 30 km af te dwingen. En met het afdwingen van een lagere snelheid komt er direct meer bewegingsvrijheid van kinderen, de kindermobiliteit. Daarom willen we een veilige omgeving maken waarin kinderen onbevangen hun weg kunnen vinden naar school, naar de sportclub of gewoon om buiten te spelen.

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken:

 • De komst van de Westparallel is van groot belang samen met de bijbehorende Nulplusmaatregelen.
 • De Europalaan wordt opengesteld voor doorgaand vrachtverkeer totdat de Westparallel open gaat. Op dat moment komt er een vrachtwagenverbod.
 • De gevolgen voor Valkenswaard van de (verkeers)ontwikkeling in de gemeente Waalre moeten worden onderzocht. Er komt een goed plan om problemen te voorkomen.
 • Alle aandacht gaat naar de realisatie van de Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding met de omgeving.
 • Het bestaande openbaar vervoer netwerk wordt verder uitgebouwd.
 • Er komen meer fiets(snel)wegen naar de omliggende gemeenten voor meer woon-werkverkeer met de fiets.
 • Er komt een fietsverbinding naar het zuiden via de oude spoorbaan met een aansluiting op het fietsnetwerk in Achel.
 • Er komt een ‘fietsrondweg’ rond Valkenswaard met aftakkingen naar de aanliggende wijken en naar het centrum.
 • De OV-fiets wordt ingevoerd in Valkenswaard.
 • Er komt een fietsmobiliteitsplan. In combinatie met het bestaande Mobiliteitsplan en een Openbaar Vervoerplan krijgen we dan totaalpakket voor onze bereikbaarheid.
 • Woonstraten worden zo aangepast dat er niet harder dan 30 kilometer per uur kan worden gereden.
 • Er is ruimte én speciale aandacht voor kinderen in het verkeer.