Duurzaamheid en natuur

In onze maatschappij voltrekt zich een stille revolutie. Een niet omkeerbare trend waarin de volgende veranderingen gaande zijn dankzij onder andere internet: Kennis is beschikbaar voor iedereen, bedrijven worden beoordeeld op hun maatschappelijk verantwoord ondernemen en niet meer alleen op hun waarde voor de aandeelhouders en de verticale hiërarchie verdwijnt steeds meer. Naast geld worden ook andere waardecreaties geaccepteerd.

Met al deze veranderingen willen we onze wereld beter achterlaten dan we nu en in het verleden deden. Toekomstige generaties hebben hier recht op.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat voor stoppen met het verbruiken van natuurlijke grondstoffen. Gebruiken kan alleen dan als ze vervolgens weer opnieuw worden gebruikt. Voor de PvdA Valkenswaard is duurzaamheid belangrijk. De gemeente moet een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming. De gemeente richt zich op duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk ten goede komen aan de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid. Inwoners, organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren van het eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel profijt.

De PvdA vindt dat de hoeveelheid afval die wordt gestort of verbrand, zoveel mogelijk moet worden teruggebracht. Daarom zijn wij voor het scheiden van afval zodat het opnieuw kan worden gebruikt. We willen naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof.

Natuur

Valkenswaard ligt in een prachtige, natuurlijke omgeving. We zijn een belangrijke partner in het project de Groote Heide. Deze bijzondere omgeving vraagt zorg en zorgvuldigheid in handelen. Wij staan voor een ontwikkeling waarbij Valkenswaard als achtertuin van Brainport een groene en recreatieve rol kan spelen in de regio. De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Groen en water geven mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden.

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken:

 • Wij stimuleren het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen door voorlichtingscampagnes en subsidies, maar we stellen ook daken van publieke gebouwen beschikbaar aan particulieren voor het plaatsen van zonnepanelen.
 • We voorzien al onze gemeentelijke gebouwen met daartoe geschikte daken van zonnecollectoren.
 • Met de corporaties maken we afspraken over kleinschalige energieopwekking voor en door huurders. Zo stimuleren we het gebruik van zonnepanelen bij huurders.
 • Alle sociale woningen zijn binnen tien jaar goed geïsoleerd. Alle nieuwe woningen worden zonder gasaansluiting gebouwd. Hierover maken we bindende afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen daardoor niet stijgen.
 • We ontwikkelen en onderhouden een hoogwaardig OV-netwerk met een goede bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen zoals ziekenhuizen, gezondheidscentra en scholen.
 • We stimuleren het gebruik van elektrische voertuigen door het aanleggen van oplaadpunten/snelladers. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld met haar eigen elektrische wagenpark.
 • We zetten in op goede wandelpaden, fietsnetwerken en een groene omgeving in en om Valkenswaard. Een goed wandelpadennetwerk maakt natuur en landschap toegankelijk.
 • Bebouwing in het landelijk gebied moet landschappelijk worden ingepast.
 • We maken afspraken met de afvalcentrale om het scheiden van afval te stimuleren en de hoeveelheid afval te beperken.
 • Huishoudens kunnen hun afval gratis bij een afvalscheidingsstation afgeven om illegale stort te voorkomen.
 • We volgen met belangstelling de technische ontwikkelingen die het mogelijk maken om afval te scheiden bij de afvalcentrale. Maar we vinden het niet de taak van de lokale overheid om hier risicodragend in te investeren.
 • De gemeente verkent de mogelijkheden voor alternatieve energie zoals geothermie.
 • De luchtkwaliteit in het centrum verbetert door de komst van de Westparallel. Maar dit mag niet ten kosten gaan van de luchtkwaliteit elders in het dorp.