Cultuur

Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn. Het gaat over waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Over onze drijfveren en motieven. Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in buurten en steden.

Cultuur kent een grote verscheidenheid. In Valkenswaard gaat het onder meer om de bibliotheek, de muziekschool, verschillende musea, cultuureducatie en alle andere vormen van culturele uitingen. De PvdA vond altijd en vindt nog steeds dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar moeten zijn voor iedereen en dat iedere cultuuruiting van waarde is.

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken:

  • Wij investeren in de culturele voorzieningen in onze gemeente en willen deze behouden in het kader van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente.
  • Wij plaatsen cultuureducatie voor kinderen en jongeren hoog op de agenda. Wij maken dit toegankelijk en betaalbaar met inkomensafhankelijke eigen bijdrages of door cultuureducatie onderdeel van het kindpakket te maken.
  • Wij zien de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplek. Dat betekent dat bibliotheken een bijdrage leveren aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid, er allerlei vormen van informatie te vinden zijn en dat er permanent open wifi-verbindingen zijn.
  • Wij zien de muziekschool allang niet meer als een zelfstandig gebouw. Muziekles wordt ondergebracht in de onderwijsgebouwen en op termijn binnen het onderwijsprogramma.
  • Wij belonen de diensten van bedrijven en zzp’ers in de creatieve sector naar waarde en vragen geen gunsten die je ook niet ‘aan de bakker’ zou vragen.
  • Wij waarderen en stimuleren amateurkunst in Valkenswaard.
  • We vinden samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs belangrijk. Kennis over ons culturele erfgoed – waar komen we vandaan – helpt jongeren bij het vinden van hun identiteit.
  • Culturele instellingen gaan bij voorkeur zelf actief op zoek naar bronnen van financiering. Wij stimuleren cultureel ondernemerschap.
  • De cultuurcoaches krijgen een blijvende rol in Valkenswaard. Zij kunnen cultuur, onderwijs en de kinderen verbinden en zorg dragen dat alle kinderen mee doen.
  • Er komt via de scholen een aanbod voor alle kinderen om deel te nemen aan naschools cultuuraanbod.