Renovatie atletiekbaan pakt fors duurder uit

16 september 2018

Ondanks een dringend beroep van de PvdA heeft de gemeenteraad op 13 september in meerderheid gekozen voor de duurste variant voor renovatie van de plaatselijke atletiekbaan. Het door het college geadviseerde scenario is om onduidelijke argumenten en tegen het geldende sportbeleid in niet overgenomen. De PvdA maakt zich zorgen over deze gang van zaken.

De PvdA steunt het collegevoorstel waarin Valkenswaard voor € 830.000 kan beschikken over een toekomstbestendige atletiekaccommodatie. De eisen die de overkoepelende bond (KNAU) stelt worden hierin prima gerealiseerd. Andere scenario’s gaan verder, onder andere met dubbele faciliteit voor speerwerpen en uitbreiding voor kogelslingeren. Hier hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan: een extra uitgave van meer dan € 130.000. Argumenten hiervoor zijn mogelijk veranderende eisen van de bond en mogelijke ledentoename. Voor de PvdA zit hier de pijn. Twee keer “mogelijk”, dus twee keer wensdenken. Ten eerste vragen wij ons af, of we op basis van de gegeven argumenten extra uitgaven moeten doen. Wat ons betreft zijn ze niet aan de orde. De KNAU laat zelf weten dat met het “eenvoudige” scenario in de toekomst trainingen en wedstrijden gewoon kunnen doorgaan. Ten tweede is het toegeven aan overvraag in accommodatie niet in lijn met het sportbeleid van onze gemeente. Als een vereniging meer wil dan de richtlijnen van de bond voorschrijven, gaat de gemeente dit niet faciliteren. We hanteren hierbij het zogenaamde gelijkheidsbeginsel. De golfvereniging en hockeyvereniging hebben dit in het verleden bij hun aanvragen ondervonden.

Dan het argument van mogelijke ledentoename. De atletiekvereniging heeft de ambitie om over 4 jaar ruim 600 leden te tellen. Een toename van 200 leden in 4 jaar. Het is prima om de lat hoog te leggen, maar – om in atletiektermen te blijven- je moet er nog wel overheen. We gaan ook niet preventief extra voetbalvelden aanleggen omdat na de krappe nederlaag van Oranje tegen Frankrijk er weer een beetje hoop gloort voor het vaderlandse voetbal, met mogelijke ledentoename van voetbalverenigingen als gevolg.

Een ander gevolg van het aannemen van het dure renovatievoorstel is het verdwijnen van het voetbalveld midden in de baan. De totale sportaccommodatie (Den Dries) wordt hiermee minder aantrekkelijk voor huurders. Voor Harba Lorifa bijvoorbeeld verdwijnt hiermee een aanzienlijke verhuurmogelijkheid.

Als gemeente hebben we een verzameling afspraken gemaakt, ons sportbeleid. Inwoners van Valkenswaard verwachten van raad en college dat men zich houdt aan deze afspraken. Nu de voor de renovatie van de atletiekbaan buiten dit beleid om ruim 130 000 euro extra wordt uitgetrokken, is het moeilijk uit te leggen in welke mate we ons eigen beleid blijven volgen. Over een paar maanden staan de begrotingsbesprekingen op het programma. Hoe gaan we dan het geld verdelen? Het worden spannende tijden.

Meer weten? Neem dan contact op met ons raadslid Peter Vissers