PvdA presenteert haar verkiezingsprogramma

15 februari 2018

In haar verkiezingsprogramma ‘Leven in een verbonden dorp’ zet de PvdA in op een gemeente waar iedereen gelijke kansen heeft. Een dorp van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een gemeenschap waarin kinderen onbevreesd opgroeien en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen.

De PvdA heeft haar ambities vertaal in een aantal speerpunten voor de komende periode. Een belangrijke doelgroep vormen de jongste inwoners van de gemeente. Alle kinderen moeten mee kunnen doen met sport, muziek en een kinderfeestje kunnen geven aldus de PvdA.

Ook is er aandacht voor jongeren en jonge gezinnen die moeite hebben een betaalbare woning te vinden. De PvdA wil meer betaalbare huur- en koopwoningen en dat ook afdwingen bij corporaties en ontwikkelaars. Door te investeren in duurzaamheid kan eveneens de energierekening omlaag.

Natuurlijk heeft de PvdA ook aandacht voor het verkeer. De partij wil binnen – en buiten de kom ruim baan voor de fietser, en het vrachtverkeer uit het centrum weren.

Andere opvallende punten van de PvdA:

 • Geen eigen bijdrage voor WMO voorzieningen voor mensen met alleen een AOW en klein aanvullend pensioen;
 • Ondernemers die hun gebouw toegankelijk maken voor gehandicapten kunnen beroep doen op een subsidieregeling;
 • Fietsers voorop, door meer ruimte te maken voor fietsers bij de (her)inrichting van wegen;
 • Ieder kind krijgt kans om te sporten, muziekles te volgen en kinderfeestje te vieren met behulp van zogenaamd kindpakket;
 • Minimaal 20% van de nieuwbouw kost minder dan € 200.000,-;
 • Nieuwe woningen bouwen we gasvrij;
 • Doorgaand vrachtverkeer mag alleen over de Europalaan tot de westparallel is geopend;
 • Buurten krijgen zeggenschap over inrichting van de wijk: groen, verkeer en speelruimte;
 • Er komen Jong&Oud centra in de wijk, waar kinderopvang en activiteiten voor ouderen samenkomen;
 • Sport- en cultuurcoaches zorgen ervoor dat kinderen, sport, onderwijs en cultuur elkaar stimuleren;
 • Het winkelgebied maken we kleiner en gezelliger, leegstand gaan we actief tegen.

Lijsttrekker Mieke Theus is trots op het programma en heeft vertrouwen in de verkiezingen: “De afgelopen jaren hebben we als PvdA in College en raad laten zien dat we ons inzetten voor álle inwoners. En komende periode gaan we hier mee door. We willen ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen, jong en oud.”

Het gehele programma lezen? PvdA Valkenswaard verkiezingsprogramma 2018-2022