Nieuwe bestuursleden in Valkenswaard

27 augustus 2018

De leden van de PvdA hebben op de ALV van 20 augustus nieuwe bestuursleden benoemd.

Jo Caris volgt Remy de Bats op als secretaris, een functie die Remy een lange tijd heeft vervuld. Remy gaat wel door in het bestuur als penningmeester. Deze functie nam hij al een aantal maanden waar.

Jeroen Weyers is verkozen tot algemeen bestuurslid.

Voorzitter Ed Sprokkel is blij met de vernieuwing van het bestuur en zal zelf ook het komende jaar de functie van voorzitter vervullen.

Het bestuur en de leden gaan de komende maanden zich richten op het versterken van de afdeling. Door enerzijds de organisatie te verstevigen en meer samen te werken met omliggende afdelingen. Anderzijds door samen met wethouder en fractie een duidelijk PvdA gezicht te laten zien in Valkenswaard.