Dure herhuisvesting Boodschappenmand biedt toekomst

15 oktober 2018

Op 11 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het herhuisvesten van de Boodschappenmand in een pand aan de Geenhovensedreef. In de media is volop aandacht geweest voor het kostenplaatje dat hiermee samenhangt: per jaar ruim € 60.000 huur, eenmalig aangevuld met ongeveer € 40.000 verbouwingskosten. De PvdA is zich bewust van de hoge kosten, maar ziet in deze herhuisvesting mogelijkheden om gezinnen in Valkenswaard te blijven helpen en tegelijkertijd het armoedebeleid van de gemeente beter af te stemmen op deze vorm van noodhulp.

De huidige locatie van de Boodschappenmand, het voormalig schoolgebouw aan de Barentszstraat, voldoet nauwelijks meer aan gestelde veiligheidseisen. Het openhouden van deze locatie na 1 januari 2019 brengt onvermijdelijke kosten met zich mee (ongeveer € 50.000) en biedt geen enkele zekerheid over bouwkundige houdbaarheid in de (nabije) toekomst. Dit laatste leidt volgens ons tot onaanvaardbare risico’s voor gebruikers. Vandaar dat op korte termijn een geschikte nieuwe huisvesting nodig is. Het college heeft duidelijk gemaakt dat op dit moment binnen Valkenswaard het gebouw aan de Geenhovensedreef de enige mogelijkheid is om op kort termijn de herhuisvesting mogelijk te maken.  Een dure oplossing, maar volgens de PvdA noodzakelijk. In een amendement van H&G, CDA en PvdA is de huurtermijn beperkt tot 2,5 jaar. Tevens hebben de coalitiepartijen met het amendement richting gegeven voor het verbinden van de noodhulp door de Boodschappenmand met het armoedebeleid van de gemeente. Zo kunnen bijvoorbeeld instroom, uitstroom en begeleiding van gezinnen in de toekomst beter vorm krijgen.