College geeft heldere antwoorden op vragen over drugscriminaliteit

26 september 2018

In het Eindhovens Dagblad van 25 augustus 2018 werd melding gemaakt van het feit dat de activiteiten van drugscriminelen zich uitbreiden naar scholen. Volgens een in het artikel aangehaald hoogleraar zijn er maar weinig scholen waar niet wordt gedeald. In de onlangs verschenen veiligheidsmonitor van Valkenswaard zijn positieve
ontwikkelingen op het gebied van veiligheid te lezen. In de monitor is echter niet te lezen of in de gemeente Valkenswaard het dealen van (synthetische) drugs in en bij (middelbare) scholen voorkomt.

Daarom stelde PvdA fractie vragen aan het College:
1. Is het bij de gemeente bekend of drugscriminelen nabij scholen actief zijn?
2. Is er specifiek beleid om deze vorm van criminaliteit en de bijbehorende risico’s voor met
name scholieren in beeld te krijgen en te bestrijden?

Het College gaf in haar beantwoording aan dat er maar 1 melding is geweest en dat dit ook een melding betrof waarbij geen drugs werd aangetroffen. verder is er veelvuldig contact tussen gemeente, school en jongerenwerk om snel te handelen mochten er signalen zijn.

Het stelt de PvdA gerust dat de gemeente het probleem serieus neemt en het is fijn te horen dat er vooralsnog geen sprake lijkt dat de drugscriminelen in Valkenswaard op school actief zijn.