Coalitie H&G, CDA en PvdA

2 mei 2018

Op initiatief van fractieleider Theo Geldens (H&G) hebben op 27 maart de eerste gesprekken met het oog op het formeren van een nieuwe coalitie plaatsgevonden. CDA, PvdA en H&G hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken en vormen daarmee een meerderheid (13 van de 23 zetels).

 

Het nieuw te vormen college zal dus worden gevormd door de partijen CDA, PvdA en H&G. Voor de samenstelling van het college zet de nieuwe coalitie in op drie wethouder. Als kandidaat wethouders zijn in beeld: Kees Marchal namens het CDA, Mieke Theus namens PvdA en Theo Geldens namens H&G.

Over de gehele linie hebben partijen aangegeven sterk in te willen zetten op de samenwerking en het meebesturen. Waarbij de ene er belang aan hecht deel uit te maken van de coalitie, de andere niet of in mindere mate.

Wij hebben besloten niet langer in te zetten op de uitbreiding van het aantal partijen dat zitting neemt binnen de coalitie. In plaats van in te zetten op het vergoten van de coalitie zetten we in op een brede samenwerking bij de vorming van het programma dat leidend zal zijn voor de komende jaren.

Alle partijen worden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het proces om te komen tot een programma voor de komende bestuursperiode. Wij maken hierbij geen onderscheid tussen oppositie of coalitie. Iedereen kan aanschuiven bij de werkgroepen die gevormd gaan worden. Naast het uitnodigen van alle partijen worden ook belangrijke belangenorganisaties in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan dit proces. Door te kiezen voor een alternatieve vorm van verbreding verwachten wij meer recht te kunnen doen aan de wensen van alle partijen.

Het vorige programma droeg de titel “Voortgang door continuïteit”. Voor het nieuwe programma kiezen we alvast de titel “Voortgang door samenwerking”.

We zijn trots dat we na het goede verkiezingsresultaat weer onderdeel mogen uitmaken van de coalitie. Met Mieke Theus hebben we ook een sterke kandidaat wethouder. Bestuur en fractie hebben alle vertrouwen in Mieke dat zij Valkenswaard sterker en socialer gaat maken samen met haar collega wethouders en samen met de gehele raad.