Brabant Bijeen

1 december, van 10:00 tot 13:00 | Werkwarenhuis Den Bosch

Tijdens deze vergadering worden de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s vastgesteld van de waterschappen en Provinciale Staten.