Valkenswaard

Dorpspolitiek

Heb je sinds kort of altijd al interesse gehad in de politiek en zeker hoe het hier in Valkenswaard gebeurt?
Heb je wel eens een andere mening over de besluiten die er hier in Valkenswaard door de gemeenteraad genomen worden?
Zou je meer willen weten hoe besluiten gemaakt en genomen worden binnen onze gemeente?
Zou je graag ook daar je mening over willen laten horen en mee willen debatteren over de besluiten die er genomen moeten worden?
Of heb je zelf ideeën over zaken die dringend in de gemeenteraad aan de orde zouden moeten komen?
Dan ben je van harte welkom bij de Partij van de Arbeid, afdeling Valkenswaard om eens deel te nemen aan een fractie vergadering of een thema avond van onze afdeling.
Ook uw en jouw mening kan een groot verschil uit maken binnen de besluitvorming binnen onze gemeente.
Als je hier interesse in hebt kun je je altijd aanmelden bij de secretaris, Remy de Bats op het adres jopie@xs4all.nl of telefonisch op 040-2044207 of mobiel op 06-26214751.
Kijk voor meer info op onze website: www.valkenswaard.pvda.nl
Je bent van harte welkom!


kloosterpark

20 januari 2015

Kloosterpark Vanaf april 2015 worden 77 huurappartementen in Valkenswaard gebouwd, in opdracht van Woonbedrijf, woningcorporatie in Eindhoven en uitgevoerd door Bouwbedrijf Pennings. Daarover is onlangs overeenstemming bereikt tussen Woonbedrijf, gemeente Valkenswaard en Bouwbedrijf Pennings. Dit betekent dat er eindelijk, na jaren van uitstel, afstel, onderhandelingen, wijziging van plannen, een eind komt aan de verkrotting van

lees verder »

mobiliteitsplan tijdig updaten

door Henk Jonkers op 12 januari 2015

Voorzitter, geachte collega’s, aanwezigen en kijkers/luisteraars thuis, Het voorliggende mobiliteitsplan is in de ogen van de PvdA dat wat het raadsvoorstel beschrijft: een duidelijk en uitgebreid beleidskader waaraan we de toekomstig verkeers oplossingen kunnen toetsen. Of in gewone taal; bij elke aanpassing van de straten in Valkenswaard gaan we vanaf nu kijken of dat klopt

lees verder »

bruggen bouwen

door Mieke Theus op 11 januari 2015

Jeugdhulp 30 oktober 2014-10-30 Vandaag ligt voor ons het beleidskader jeugdhulp en de verordening jeugdhulp De gemeente krijgt er per januari een belangrijke taak bij, het gaat hier tenslotte over kinderen en ouders. Vaak wordt gezegd dat deze groep, de kinderen, zo kwetsbaar zijn, dat is ook zo. Kinderen zijn erg afhankelijk van hun omgeving

lees verder »

Pleister in een keer er aftrekken

door Mieke Theus op 21 juni 2014

Inwoners uit de gemeente Valkenswaard moeten zo snel mogelijk weten of ze komend jaar nog geld van de gemeente krijgen om de hulp in het huishouden te betalen. Het is zuur dat veel inwoners straks horen dat de gemeente niet meer meebetaalt maar het is wel het beste om snel helderheid te hebben. Dat vindt

lees verder »

Amendement Ontwerpbegroting 2015

door op 10 juni 2014

Amendement Ontwerpbegroting 2015 Amendement

lees verder »

Samen werkt beter…

door Mieke Theus op 9 juni 2014

Geachte voorzitter, Samen werkt beter… Vandaag staan er maar liefst 5 samenwerkingsverbanden (of te wel Gemeenschappelijke Regelingen) op de agenda. Als nieuw raadslid begint het me soms te duizelen, hier geld erbij daar eraf, Ghor gelden, indexeringen, van SRE naar Metropoolregio Eindhoven, frictiekosten etc. Volgens mij gaat het erom dat we op sommige terreinen willen

lees verder »

Voor het vragen half uurtje van 5 juni 2014

door op 9 juni 2014

Voor het vragen half uurtje van 5 juni 2014 Namens het PvdA heb ik een tweetal vragen voor het vragen half uurtje. 1. De werkzaamheden aan de Leenderweg lopen ten einde. Het resultaat is heel mooi, een grote verbetering voor Valkenswaard en het verkeer. Echter zijn wij door inwoners erop gewezen dat er een gevaarlijke

lees verder »